Visie

Waar de school voor staat!

“De Flint” is een school met naar verhouding kleine (combinatie)groepen. Dit biedt de mogelijkheid om de kinderen individuele aandacht te bieden.We vinden dat elk kind een eigen aanpak verdient, zowel pedagogisch als didactisch, omdat geen kind hetzelfde is. Daarbij hanteren wij de volgende algemene uitgangspunten:

 • We proberen een sfeer te creëren waarin een kind zo optimaal mogelijk kan functioneren.
 • We vinden het belangrijk dat een kind met plezier naar school gaat.
 • We vinden dat kinderen moeten leren om zelfstandig taken uit te voeren. Ze mogen eigen keuzes maken, binnen de door de wet en door de school bepaalde raamwerken en doelen. Ze moeten leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk en gedrag.
 • We willen dat kinderen zich ontwikkelen tot positieve deelnemers aan onze samenleving, waarbij zowel de nadruk op “samen” als op “leven” ligt, met de bijbehorende waarden en normen (goed burgerschap).
 • We vinden het belangrijk om alle kinderen optimaal en positief te stimuleren om tot ontwikkeling te komen, zowel op “leer” gebied als op sociaal gebied. Daarbij hebben we hoge en reële verwachtingen van hun prestaties.
 • We willen bijdragen aan een gelukkig leven van de kinderen, nu en in de toekomst.

De uitgangspunten van onze school in de praktijk

 • Ons onderwijs richt zich op kinderen van 4 t/m ca. 12 jaar.
 • Door het relatief kleine leerlingen aantal zijn wij altijd genoodzaakt om combinatiegroepen te vormen.
 • Mede hierdoor, maar ook omdat we een principiële keuze hebben gemaakt, moeten de kinderen regelmatig zelfstandig werken.
 • We doen dit door middel van een organisatiemodel dat uitgaat van het werken met taken. (Hierover later meer.)
 • We hebben voor de school afgesproken dat de kinderen slechts bij hoge uitzondering een leerjaar overdoen.
 • Slechts zelden worden er kinderen doorverwezen naar het speciaal basisonderwijs.
 • Opvoeden van kinderen is een taak van ouders en school samen.
 • De basisvaardigheden (lezen, taal, schrijven en rekenen) krijgen verreweg de meeste aandacht.
 • De culturele vaardigheden komen aan bod binnen de verplichte wereld oriënterende vakken.
 • De creatieve ontwikkeling heeft meestal een ontspannend karakter en doet een beroep op zowel de geestelijke als lichamelijke vaardigheden.
 • We vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf goed kunnen redden en dat ze passend sociaal gedrag vertonen. We zullen hier ook specifiek aandacht aan besteden.
 • Het bewegingsonderwijs zien wij als een middel om zich motorisch te ontwikkelen en om van te genieten. En: “Een prestatie lever je voor jezelf”.