MR informatieavond Gelijke Tijden

Op 22 november organiseert de MR een informatieavond met als thema:

“Gelijke schooltijden op De Flint?”

Deze avond start aansluitend aan de OV-avond. Het is de bedoeling dat u informatie ontvangt over de invoering van het gelijke schooltijden model.

Tijdens deze avond zal Erik Beumer het voorgesteld besluit met u delen. Aan de hand van een presentatie zal hij u uitleggen wat het voorstel inhoudt en de consequenties voor de leerlingen, leerkrachten en ouders.

Cornelis Reijntjes zal namens de MR de te volgen procedure uitleggen. De te volgen verplichte ouderraadpleging zal als raadgevende uitspraak gezien worden. De MR heeft de beslisbevoegdheid over het veranderen van de schooltijden zoals is vastgesteld in de Wet Medezeggenschap op Scholen.