Taakverdeling team

Taakverdeling team

Het team heeft onderling een aantal taken verdeeld. Mocht u vragen hebben over een bepaalde activiteit, dan kunt u bij hen terecht voor informatie. Zij coördineren deze activiteiten.
Activiteit Naam
Handbaltoernooi Hanneke Blaauw
Veldvoetbal Jean Mario Castro en Aniek Walters
Korfbal Jean Mario Castro en Paula Kooistra
Schoolkrantredactie Jean Mario Castro
Interne begeleiding Rita Schuurman
Onderwijs in wetenschap en techniek Erik Beumer
Computers, website Jean Mario Castro
Kinderboeken activiteiten Paula Kooistra en Aniek Walters
Natuureducatie Paula Kooistra
Contactpersoon seksuele intimidatie,
vertrouwenspersoon Hanneke Blaauw
Cultuurmenu Hanneke Blaauw
Verkeersouder Cornelis Reijntjes
Gemeentelijke Medezeggenschapsraad(GMR) Aniek Walters
Rommelmarktcommissie Floor Cnossen en Lex Groenewold
Kopij info-bulletin Erik Beumer
Leerlingenraad Paula Kooistra, Aniek Walters
Klassenouders Groepsleerkrachten en Erik Beumer
Luizen opsporingsteam Erik Beumer