Schooltijden

Op De Flint werken we volgens het Gelijke-dagen-model. Dit betekent dat we iedere dag van 08.30 -14.00 uur naar school gaan.

Een dag ziet er als volgt uit:

08.30 uur Start van de dag

10.15-10.30 uur Fruit eten en buiten spelen

12.00-12.15 uur Eten

12.15-12.45 uur Buiten spelen.

14.00 uur Naar huis.

De kinderen mogen langer doen over het eten; ze hoeven zich niet te haasten. Tijdens het eten doen we een onderwijsactiviteit, de activiteit verschilt per groep. U kunt denken aan een leergesprek, een instructie, een educatief filmpje o.i.d. Omdat we het ook belangrijk vinden dat de kinderen rustig en gezellig kunnen eten, gaan we de eerste weken bekijken op welke manier we dit het beste kunnen vormgeven. We zullen u hierover later weer informeren.

In de groepen 1/2 en 3/4 staat een koelkast in de klas, hierin kan de lunch worden gezet. De 10 uur tussendoortjes mogen in de tas ( 1/2) en in het krat (3/4). De groepen 5 t/m 8 mogen de lunch in de koelkast in de hal zetten, de ’10 uurtjes’ mogen in de tas blijven.

N.B. Soms zijn gymnastieklessen aan het eind van de morgen gepland.
Het kan voorkomen dat de kinderen dan iets later beginnen aan de pauze(s).

N.B. De leerlingen van de groepen 1 en 2 mogen op z’n vroegst een kwartier voor schooltijd binnen komen. Om 08.15 uur gaat de deur van school open.

Leerlingen van de groepen 3 t/m 8 blijven in principe buiten tot de 1e bel om 08.25 uur gaat. De kinderen mogen vanaf 08.15 uur wel hun tas naar binnen brengen en hun lunch in de koelkast zetten.

We willen graag op tijd beginnen.
We verzoeken u dan ook om de lokalen te verlaten als het 08.30 uur is.