Schoolreis

Elk jaar gaan alle groepen op schoolreis. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden bij de betreffende groepsleerkracht.

Afhankelijk van de grootte van de groep wordt het aantal begeleiders bepaald door de leerkracht. Indien er zich teveel ouders hebben aangemeld, zal er worden geloot. Elke ouder mag maximaal per kind 1 keer mee op schoolreis, tenzij er geen andere aanmeldingen of niet genoeg aanmeldingen zijn.

Voor de schoolreis van groep 7/8 is het gewenst dat er een vader en een moeder meegaat, in verband met de ontwikkeling van de kinderen. Hiermee zal bij een eventuele loting rekening worden gehouden.

Wat betreft de betaling van de schoolreizen zullen we u later via de nieuwsbrief informeren. Het geld moet op de rekening van de OV worden gestort.