Schoolregels

Op onze school willen wij graag op een prettige manier met elkaar omgaan.

Dit kan niet zonder een aantal regels en afspraken te gebruiken. In feite hanteren wij vier basisregels die u ook in de hal van de school aantreft:

 1. Een fijne schooltijd begint bij jezelf!!
 2. We zorgen ervoor dat onze spullen en de school netjes blijven.
 3. Wij helpen elkaar.
 4. We geven elkaar de ruimte om te spelen en te werken.

In de groepen worden aan het begin van ieder schooljaar zgn. groepsregels afgesproken. Deze regels maken de kinderen samen met de leerkracht. De regels worden zichtbaar in het lokaal opgehangen en regelmatig besproken.

Daarnaast hanteert de school nog een aantal algemene praktische afspraken:

 • In verband met de gevaarlijke uitgang naar het fietspad wordt er op de oprit niet gefietst en voor de veiligheid van spelende kinderen wordt er ook op het schoolplein niet gefietst.
 • De fietsen dienen zoveel mogelijk in het fietsenhok te worden geplaatst.
 • De fietsen dienen in een deugdelijke staat te verkeren en te voldoen aan de eisen die de wet stelt. (Zeker als de kinderen binnen schooltijd gebruik maken van die fiets in verband met het reizen naar de sportaccommodaties.)
 • Het is gemakkelijk als de kinderen een gemerkt fietssleuteltje hebben, bijvoorbeeld met een naamlabel.
 • Afval dient vanzelfsprekend in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedaan.
 • Er mag in de school niet worden gerookt, ook niet na schooltijd. Het in het bezit hebben van alcohol en drugs is verboden.
 • Mocht er bij de kinderen een besmettelijke ziekte (of hoofdluis) worden geconstateerd, dan dient het personeel meteen op de hoogte te worden gesteld, zodat er eventuele passende maatregelen getroffen kunnen worden.
 • Als een kind eenmaal op school is, mag het voor schooltijd, in de pauze of tijdens de lestijden, zonder toestemming van de leerkrachten het terrein van de school niet verlaten.
 • Als de kinderen huiswerk mee naar huis nemen, dan mag dat alleen maar in een tas, zodat de schoolspullen netjes blijven.
 • Het is gebruikelijk dat de kinderen iets te eten en/of te drinken meenemen naar school. Ze krijgen de gelegenheid dit te consumeren in of na de pauze. Denkt u wel aan een goed sluitende drinkbeker.
 • Ten aanzien van het gebruik van de mobiele telefoon is een aantal regels in onze schoolgids opgenomen.