schoolfonds

Schoolfonds (vrijwillige ouderbijdrage) en schoolreisgeld

Voor de bekostiging van allerlei door de school georganiseerde activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, sportactiviteiten en uitstapjes, is veel geld nodig.

Hiervoor bestaat er bij ons op school (net zoals op alle andere scholen) een zogenaamd schoolfonds. De betaling voor dit fonds is niet verplicht, maar we willen u toch vriendelijk vragen om het hieronder beschreven bedrag wel te voldoen. Uw kinderen krijgen er immers ook een hoop leuke dingen voor terug.

Het wel of niet betalen van deze vrijwillige bijdrage is niet bepalend voor de toelating van kinderen. Het geld wordt beheerd door de Oudervereniging. Tijdens de zakelijke ouderavond doet een kascommissie verslag van de controle over deze en andere ouderverenigingbudgetten. De penningmeester van de Oudervereniging biedt op die avond een financieel jaarverslag en een begroting aan, die door de ouders beoordeeld kan worden.

We geven tijdig door wanneer de verschillende schoolreisjes zijn en welke bijdrage van u daarvoor nodig is. Mocht u dit bedrag door omstandigheden niet kunnen betalen, neem dan even contact op met de penningmeester of met Erik Beumer. Informatie zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

Het schoolfonds hoeft alleen te worden voldaan voor kinderen die in een schooljaar vóór 1 januari onze school komen bezoeken. Komt een kind ná 1 januari bij ons op school, dan hoeft het schoolfonds in dat schooljaar dus niet worden betaald.

Het bedrag is minimaal € 15,– per kind (meer mag).
Het Schoolfonds (graag vóór 1 december) en schoolreisgeld(u krijgt daarover bericht) kan betaald worden op de volgende rekening:

NL52 RABO 0335 1756 35 , t.n.v. OBS De Flint, inzake ouderraad van de RABO-bank te Leek,
m.v.v. “Schoolfonds/of schoolreis” ……….. (naam kind(eren)