Samenwerkingsverband

In Nederland zijn grote SamenWerkingsVerbanden. Ons samenwerkingsverband is daar één van. Alle openbare basisscholen in Roden maken hier deel van uit.

Samen hebben we één speciale school voor basisonderwijs, ’t Hoge Holt in Roden. We proberen om zoveel mogelijk kinderen op de basisschool te laten blijven, door extra hulp te geven wanneer dat nodig is.
Dat lukt ook steeds vaker.

Om de vorderingen van de kinderen goed bij te houden, doen we regelmatig observaties en nemen we toetsen af. De gegevens daarvan worden per groep met Rita Schuurman, de Intern Begeleider, op school besproken. De IB-er is degene die coördinatie van de extra zorg voor leerlingen onder haar/zijn hoede heeft.
De gegevens worden bijgehouden in het Leerlingen Volg Systeem.

Mocht uw kind in aanmerking komen voor een onderzoek, dan wordt dat altijd vooraf met u besproken.
Als er aanleiding toe is, kunnen leerkracht en IB-er besluiten om aanvullende toetsen en testen af te nemen. In veel gevallen zal dat gebeuren door de IB-er op school. Ook maken we gebruik van de diensten van het samenwerkingsverband, een onderzoek door de logopedist of door een specialist zoals een orthopedagoog.. Zijn er specifieke leerproblemen die de “gewone basisschool” niet voldoende kan begeleiden, dan wordt samen met het samenwerkingsverband naar een oplossing gezocht.

Soms wordt vastgesteld dat een kind toegelaten kan worden tot de sbo school. De sbo school, ’t Hoge Holt in Roden, bepaalt of het kind geplaatst kan worden, of dat het bijvoorbeeld op een wachtlijst komt.

Als ouders het niet eens zijn met de uitspraak van het samenwerkingsverband, dan kunnen ze daar bezwaar tegen aantekenen.