bereikbaarheid

Bereikbaarheid
Het is belangrijk dat wij over de juiste gegevens beschikken om u te kunnen bereiken als dat nodig is. Alle kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar een formulier mee naar huis, waarop u telefoonnummers en eventuele opvangadressen kunt noteren. Mocht er iets aan deze gegevens veranderen, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan school door te geven. De school is onder schooltijd vanaf 8.15 tot 16.00 uur (woensdag tot 12.30 uur) telefonisch bereikbaar. Ons telefoonnummer is 0594 – 514649.