Uitslag ouderraadpleging 5-gelijke-dagen model

De ouderraadpleging voor het 5-gelijke-dagen model heeft het volgende resultaat opgeleverd:

In totaal heeft 84,4% van de ouders gestemd en daarmee is de bovengrens van 80% gehaald.  23,7% stemde tegen en 76,3% stemde vóór het invoeren van het 5-gelijke-dagen model.  7x ouders hebben zich onthouden van stemming. (Uitslag onder voorbehoud)

Dit resultaat heeft de MR doen besluiten in te stemmen met de invoering van het 5-gelijke-dagen model op de Obs de Flint per 01 augustus 2019.